Pescantes e sistemas para botes

Equipos para a posta a flote e recuperación de embarcacións de traballo, deseñados para as condicións de traballo máis esixentes que poidamos ter en mente. Máis de 60 buques en todo o mundo usan satisfactoriamente os nosos pescantes e sistemas para botes.

Equipos para a posta a flote e recuperación de embarcacións de traballo, deseñados para as condicións de traballo máis esixentes que poidamos ter en mente. Adaptables aos requisitos do buque: espazo, acceso e ubicación. Funcionalidade e operatividade otorgando a máxima prioridade á seguridade da tripulación ante calquera estado do mar.

Ofrecemos unha ampla gama de solucións acorde ás condicións de operatividade e deseño do buque. Integramos solucións técnicas de deseño tales coma: alta velocidade, amortecedores, tensión constante, antibalance e anticabeceo, tensionadores de cable, berces de estiba, tangóns de remolque, recuperación de cable, ganchos específicos, baixa cota radar, temperaturas extremas, xeo, etc.

Ofrecemos servizos de inspección, adestramento e mantemento ao longo da vida útil dos equipos, asegurando un longo ciclo de vida.

Eles xa confían en nós:

            

PESCANTES DE BÚSQUEDA E RESCATE

Buque oceanográfico (España)

FUNCIÓN: Manexo dun bote profesional, para operacións rápidas de búsqueda e rescate en augas antárticas.

CONTRIBUCIÓN: Mínimo empacho en cuberta, brazos estabilizadores para o bote, deseñado para temperaturas de operación de ata -40ºC.

OUTROS EQUIPOS FERRI INSTALADOS: Pastecas para equipos oceanográficos.
Pórticos lateral e de popa.

PESCANTE DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

Guardia Civil (España)
Bote policial

FUNCIÓN: Sistema de manexo para botes profesionais de seguridade de intervención rápida e/ou búsqueda e rescate.

CONTRIBUCIÓN: Alta velocidade de izado, amortecedor dos balances nas manobras de basculamento e tangón para a realización de operacións seguras en navegación.

BRAZO TELESCÓPICO PARA BOTES DE ASALTO

Alborán (España)
Patrulleiro de altura

FUNCIÓN: Manexo de botes para operacións de asalto en alta mar.

CONTRIBUCIÓN: deseño optimizado, totalmente adaptado ao buque, para instalación nun nicho de reducidas dimensións. Sistema provisto de brazos estabilizadores de balance para o bote.

PESCANTE PARA INTERVENCIÓN RÁPIDA DE BOTES DE ASALTO

Portaaeronaves (Australia, España)

FUNCIÓN: Pescante radial baixo cuberta. Manexo de bote para operacións de vixiancia en alta mar.

CONTRIBUCIÓN: Completa integración a bordo, alta velocidade de izado.

EMBARCADOIRO POR POPA PARA BOTES DE INSPECCIÓN

Inspección pesqueira (Dinamarca)

FUNCIÓN: Posta a flote e recuperación dun bote de inspección.

CONTRIBUCIÓN: Completa integración a bordo. Operacións de solta e recuperación moi rápidas sen intervención da tripulación no buque nutriz.

GUINDASTRE DE USO COMBINADO CARGA-LANCHA

Carga – Bote de traballo – Salvamento SOLAS (Dinamarca).

Máis información

FUNCIÓN: Guindastre para manexo de provisións, manexo de cargas en entornos offshore e para posta a flote e recuperación dun bote de traballo con tripulación a bordo.

CONTRIBUCIÓN: Equipo especialmente deseñado para a posta a flote e recuperación segura de botes de 10T de xeito seguro segundo as regulacións do SOLAS. Inclúe un cabezal amortecedor deseñado para o bote. Certificado tipo 3.2 por DNV “Regras para a clasificación e certificación de aparatos de elevación”.

GUINDASTRE DE USO COMBINADO PARA CARGA DE BOTES

Fragates (Noruega)

Máis información

FUNCIÓN: Guindastre encartable para posta a flote e recuperación dun bote militar e manexo de provisións.

CONTRIBUCIÓN: Deseño resistente a impactos por explosións submarinas, homologación SOLAS, dous usos combinados nun único equipo de cuberta, deseño de guindastre compacto con central hidráulica.

OUTROS PROXECTOS

Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Español como consecuencia de la pandemia por COVID-19, INDUSTRIAS FERRI TIENE NUEVO HORARIO

According with the Spanish Government recomendations as a consecquence of the COVID-19 pandemic, INDUSTRIAS FERRI HAS NEW TIMETABLE

Selon les recommandations du Gouvernement Espagnol en conséquence de la pandémie COVID-19, INDUSTRIAS FERRI A UNE NOUVELLE HORAIRE

08:00 -16:00

 

Parte del personal de INDUSTRIAS FERRI está teletrabajando. Por favor, contáctenles a través de sus direcciones de correo electrónico. Tratarán de contestarles a la mayor brevedad posible.

Part of the INDUSTRIAS FERRI staff is tele-working. Please, contact them through their email addresses. They will try to answer you ASAP.

Une partie du personnel INDUSTRIAS FERRI travaille télématiquement. S’il vous plaît!, vous les contactez par leurs adresses e-mail. Ils essayeront de vous répondre dans la plus grande possibilité.